Sagt om mina föreläsningar

Tiia Ojala

 


”Vi fick verkligen med oss mycket praktiskt som vi kommer att kunna använda med eleverna.”

”Flera har återkommit till mej om att de tyckte att det var mycket bra att lyssna på dej.”

”Inspirerande, praktiskt och språkutvecklande!”

”Fantastiskt duktig och inspirerande!”

”Dagen med Tiia bekräftade att det vi redan gör är rätt och hur vi ska utveckla det. Lärarlaget fick också början på ett gemensamt språk och tänk som kommer att ge en röd tråd i undervisningen.”

”Det här borde alla lärare höra.”

”Inspirerande, stöttande och tankeväckande.”

"Så många konkreta verktyg vi fick!"


Foto: http://julianawiklund.com