Läromedel

Tiia Ojala

Resan hit

- läromedel för alfabetiseringsundervisning

Förstå språket

– NO/SO för nyanlända

Förstå språket

– Matematik för nyanlända

Förstå språket

– Samhällskunskap

Jalla - raka vägen!

- Läromedel i svenska som andraspråk/svenska åk 7-9

Språkkraft

– Svenska för nyanlända


Textbygget

- Texttyper sfi B, C och D

Mötet med nyanlända

– Vägen till en framgångsrik skolgång

Tjangs

– Ett läromedel med arbets- och samhällsinriktning för sfi-elever

tjangs.se
Copyright © All Rights Reserved