Hem

Tiia Ojala

 

Foto: http://julianawiklund.com

Lärare i svenska som andraspråk och tyska. Arbetat mycket med nyanlända elever på sfi, språkintroduktion och grundskola. Älskar pedagogiska utmaningar. Föreläser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och genrepedagogik samt handleder lärare. Skriver även läromedel i svenska som andraspråk/svenska och i sfi.