Träna klockan - en applikation

Tiia Ojala

Träna klockan är en applikation för iPhone och iPad. I appen Träna klockan kan nyanlända träna klockan på svenska. Applikationen är enkel att använda och handlar om ren färdighetsträning om klockan.

 

Svårighetsgraden utökas steg för steg. I början tränar man först heltimme, sen utökas det till halvtimme och så småningom kan man träna allt blandat. Det finns en talsyntes i applikationen som man kan slå på om man så vill.

Applikationen Träna klockan passar alla nyanlända som vill lära sig klocka på svenska. Den passar framför allt för vuxna och unga vuxna för att designen är väldigt avskalad. Även svenska eller nyanlända barn kan med fördel träna klocka med hjälp av appen Träna klockan. Alla nivåer innehåller fyra typer av uppgifter.

I slutet av varje del kan man se en sammanfattning av resultatet. Rött innebär fel, grönt rätt.