Språkkraft – Svenska för nyanlända

Tiia Ojala

Språkkraft – Svenska för nyanlända

 

 

Språkkraft är ett läromedel för nyanlända barn i åk 2-3. Det innehåller följande kapitel som har tydlig koppling till Lgr 11:

 

Återberättande text (jag, familj)

Instruerande text (geometriska figurer, mönster)Berättande text (djur)Förklarande text (väder, årstider, vattnets kretslopp)Beskrivande text (trafikregler)Dikt (kropp och hälsa)

 

 

I Språkkraft arbetar man utifrån genrepedagogikens cirkelmodell. Läs mer på Gleerups Utbildning.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved