Resan hit

 

 

Amir och Laila

 

En berättelse om kärlek, att kunna välja sin partner själv, om heder och normer.

 

 

Hamid

 

En berättelse om homosexualitet, om familjens kontra individens egna behov och om att lämna sitt eget land.

 

Lak

 

En berättelse om att lämna sina barn och sitt eget land, om sjukdom och om ett lyckligt liv.

 

Mohamed

 

En berättelse om att fly från sitt land, att komma till ett nytt och främmande land samt om vänskap.

 

 

Resan hit består av fyra lättlästa böcker, i två nivåer, om hur olika personer kom till Sverige. Böckerna är avsedda för elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund på sfi studieväg 1 och på språkintroduktionen. Till varje bok finns två övningsböcker (för sfi kurs A och kurs B).

 

Lärarhandledningen innehåller metodtips, kopieringsunderlag med skrivuppgifter, ord- och verbövningar, dictogloss, diskussionsövningar, kartor och mycket annat.

 

Resan hit har som syfte att engagera eleverna med berättelser som de lätt kan relatera till. Bilderna förstärker förståelsen och engagemanget och därmed väcks lusten att lära mer. Textböckerna kan även användas utan övningsböcker som ett första steg mot skönlitterär läsning. I övningsböckerna repeteras ord och fraser från textböckerna och därmed befäster eleverna både det skrivna och muntliga språket.

 

Onlineböckerna har fler extrafunktioner för att underlätta inlärningen. Textböckerna har inlästa texter och övningsböckerna har texterna som talsyntes.

 

 

Beställ Resan hit:

 

http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/SfiSvenska-som-andrasprak/Baslaromedel/Resan-hit/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiia Ojala