Läromedel

Tiia Ojala

Resan hit - läromedel för alfabetiseringsundervisning

Språkkraft – svenska för nyanlända

Förstå språket

– NO/SO för nyanlända

Jalla - raka vägen! - Läromedel i svenska som andraspråk åk 7-9

Mötet med nyanlända – Vägen till en framgångsrik skolgång

Träna klockan

- en applikation

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved