Förstå språket – NO/SO för nyanlända

Tiia Ojala

Förstå språket - NO/SO för nyanlända

 

Förstå språket NO/SO för nyanlända är en lärobok som passar nyanlända elever som behöver utöka sina kunskaper i NO och SO samtidigt som de lär sig det svenska språket.

 

Ämnesinnehållet i boken kommer från de centrala innehållen i årskurs 7-9, Lgr11. Övningarna i boken är språk- och kunskapsutvecklande med fokus på svenska som andraspråk.

 

Förstå språket NO/SO är i första hand avsedd för nyanlända högstadieelever och elever på språkintroduktion som ännu inte fått sina grundskolebetyg.

 

Förstå språket NO/SO kommer även som onlinebok.

 

Lärarsidor med extra övningar finns på sanomautbildning.se.

 

Beställ boken på Sanoma Utbildning.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved