Hem

Tiia Ojala

Foto: http://julianawiklund.com

För att samhället ska fungera behöver nyanlända en bra start i livet i Sverige. Språket är avgörande i denna process. Det är även viktigt att eleven inte hamnar i efterkälken vad gäller kunskapsutveckling.

Jag har undervisat nyanlända i alla åldrar. Den senaste tiden har jag undervisat nyanlända barn i åk 5-9. Jag har arbetat språk- och kunskapsutvecklande samt använt tekniska hjälpmedel. Lärandet har på detta sätt blivit meningsfullt och roligt. Tidigare har jag även arbetat med vuxna på sfi och unga vuxna på språkintroduktion. Jag har lång erfarenhet av alfabetisering av vuxna och unga vuxna. Det är en fråga som jag fortfarande brinner för. Men även alla frågor som berör migration ligger nära hjärtat.

För tillfället arbetar jag som frilansande lärare. Jag skriver läromedel och föreläser. Jag är även konsult på Lärarfortbildning AB.