CV

Tiia Ojala

 

 

Utbildning

 

1998-1999 Vasa Universitet: svenska, tyska, allmänna kurser

2001-2004 Lärarhögskolan i Stockholm: Gymnasielärarexamen. Lärarlegitimation i svenska som andraspråk och tyska för åk 4-9, gy och vux.

1999-2008 Stockholms Universitet: Filosofie magisterexamen (svenska som andraspråk, lingvistik och tyska)

2011 Framfot Utbildning: Kurs Ledarskap, del I

2013 Stockholms Universitet: Kurs Ledarskap för personal inom skola och fritidshem

2010 Kurs i Hedersrelaterat våld och förtryck

2013 Kurs i Write to read

2014 Skolverket: Projektet Handledning för Lärande: Kurs i formativ bedömning och kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

2014 Skolcocherna: Coachutbildning för pedagoger. Diplomerad coach.

2014 Skolverket: Projektet Handledning för Lärande: Kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 

 

Arbetslivserfarenhet

 

2004-2009 Lidingö Kommun. Lärare på sfi och komvux.

2005 Lärare i svenska i olika folkhögskolor i Berlin samt i Högskolan i Senftenberg, Tyskland.

2008-2009 Lidingö Kommun. Samverkansprojekt för att hitta nya arbetsformer och metoder för sfi-elever med kort eller ingen skolbakgrund.

2009-2013 Stockholms Stad. Lärare för nyanlända elever med kort eller ingen skolbakgrund på språkintroduktion.

2011 Stockholms Stad. Mentor i Etablering Stockholms delprojekt Rätt Steg.

2013-2015 Södertälje Kommun. Förstelärare. Lärare för nyanlända barn i åk 5-9.

2015- Egenföretagare: föreläsare, handledare och läromedelsförfattare

 

 

Meriter

 

2010 Lokalombud, Lärarnas Riksförbund

2012-2013 Skyddsombud, Lärarnas Riksförbund

2013 Författat bokserien Resan hit för sfi studieväg 1 och språkintroduktion. Sanoma Utbildning.

2014 Vinnare av ett läromedelsförfattarpris för unga debutanter, Lärkungen

2015 Författat boken Förstå språket – NO/SO för nyanlända. Sanoma Utbildning.

2016-2018 Författat böckerna Förstå Språket Matematik, Textbygget - Texttyper för sfi B för Sanoma Utbildning,

Mötet med nyanlända för Gothia Fortbildning samt bokserierna Språkkraft - Svenska för nyanlända och Jalla - raka vägen! för

Gleerups Utbildning.